Εργαζόμενοι ΟΤΑ Ν.Πέλλας

Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Πέλλας

Μέλος της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Επόμενες Δράσεις

Δίνουμε αίμα στους συνανθρώπους μας

Εθελοντική Αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος των Μελών μας, Μάιος 2023