Επικοινωνία

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:

Καρτσαμάρης Αντώνης Πρόεδρος ΔΣ κιν. 6989505820 –

Ευάγγελος Κυριακού Αντιπρόεδρος κιν. 6944884141 –

Γάτσος Χρήστος Γραμματέας κιν. 6947270340

Ιγνάτιος Καραπαναγιώτης Ταμίας κιν. 6977946294